Administration

Our team is ready to answer any questions you may have

Efficiency and Success in the Market

Autosalloni i veturave është një ndërmarrje e rëndësishme në industrinë e autmojeteve, duke ofruar shërbime si shitja e veturave të reja dhe të përdorura, ofrimi i ndihmës dhe leasing, si dhe shërbime të tjera të lidhura me veturat.

  • Organizimi i proceseve administrative.
  • Kujdesi për klientët.
  • Menaxhimi.
  • Përfundimi
0

Years in

Biznes

EN