SERVIS

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image 2
 • Portfolio Image 2
 • Portfolio Image 2
 • Portfolio Image 2

Auto Servis Alberti

 • Servisimi i të gjitha llojeve të veturave me staf dhe aparaturë bashkëhore
 • Servisim Periodik
 • Mbyshja e Klimave me aparaturë të teknologjisë së fundit.
 • Diagnostifikim me staf të kualifikuar dhe aparturë bashkohorë
 • Riparimet të ndryshme
 • Pjesë këmbimi nga Gjermania për të gjitha llojet e veturave me çmime shumë të volitshme.
 • Gjithashtu për të gjithë klientët të cilët kryen ndonjë shërbim të cekur më lart nuk kanë nevojë të kryjnë pagesën për kontrollin e veturës.
 • Po ashtu për të gjithë klientët të cilët janë blerës të veturave tonë me rastin e kryerjes së ndonje shërbimi të lartcekur kanë një zbritje prej 20% nga vlera totale.
 • Bartja e veturës me auto bartës,në të gjithë territorin e Kosovës.

scroll up